Detaljbibliotek

 

detaljikirjasto.png

MERK! Det Norske Detaljbibliotek er under oppdatering og kompleteres kontinuerlig. Vennligst kontakt oss for hjelp/løsninger dersom du ikke finner det du leter etter.

Kingspan Insulations detaljbibliotek viser eksempler på konstruksjonsløsninger. 

Prosjekterende bør alltid kontrollere at detaljene passer til bygningsprosjektet i. hht. dagens krav. Kingspan Insulation AS er ikke ansvarlige for eventuelle skader som oppstår som følge av feil bruk av detaljer/løsninger.

Sjekk alltid med vår tekniske godkjenning eller ta kontakt med oss på info@spu-isolering.no dersom du er usikker på løsninger.

U-Verditabell Vegg: Bindingsverksvegg 48x98mm

U-Verditabell Vegg: Bindingsverksvegg 48x148mm.

U-Verditabell Betongvegg/tak: Utvendig tilleggsisolering betongvegg

U-Verditabell Kompakt Tak/Terrasse: Kompakt Tak/Terrasse

U-Verditabell Luftet Tak/Terrasse: Luftet Tak/Terrasse

 

 Tabell 1

(Brannklasse 1 og Risikoklasse 1, 2 og 4)

Bygningsdel 

PDF detalj

DWG detalj 

 Passivhus

Krav til Passivhus i Norge

 

 

Eksempel Vegg med U-verdi 0,10W/m2K

DWG detalj

 

Eksempel Vegg med U-verdi 0,088W/m2K

DWG detalj

 

Eksempel Tak med U-verdi 0,087W/m2K

2 lag gips dersom behov.

DWG detalj

  Kjeller

 

 

Horisontalt snitt med etasjeskiller

DWG detalj

Horisontalt snitt med etasjeskiller 2

DWG detalj

Vegger

 

 

 

SPU 523.255-64b Layout 2

 

DWG Detalj

 

SPU 523.255-64b Layout 3

 

DWG Detalj

 

 SPU 523.255-64a Layout 2

 

DWG Detalj

 

SPU 523.255-64a Layout 3

 

DWG Detalj

 

 SPU 523.255-64a Layout 4

 

DWG Detalj

 

SPU 523.255-323 Layout 1

DWG Detalj

 

SPU 523.255-323 Layout 2

DWG Detalj

 

SPU 523.255-323 Layout 3

DWG Detalj

 

SPU 523.255-62b Layout 1

DWG Detalj

 

SPU 523.255-62b Layout 2

DWG Detalj

 

SPU 523.255-62b Layout 3

DWG Detalj

 

 

SPU 523.255-62c Layout 1

 

DWG Detalj

 

SPU 523.255-62c Layout 2

 

DWG Detalj

 

SPU 523.255-62a Layout 1

 

DWG Detalj

 

SPU 523.255-62a Layout 2

 

DWG Detalj

 

SPU 523.255-62a Layout 3

 

DWG Detalj

 

SPU 523.255-62a Layout 4

 

DWG Detalj

 

SPU 523.255-63 Layout 1

DWG Detalj

 

SPU 523.255-63 Layout 2

 

DWG Detalj

 

SPU 523.255-63 Layout 3

 

DWG Detalj

 

SPU 523.255-63 Layout 4

 

DWG Detalj

 

SPU 523.255-66a Layout 1

2 lag gips i tak dersom behov.

DWG Detalj

 

SPU 523.255-66a Layout 2

2 lag gips i tak dersom behov.

 

DWG Detalj

 

SPU 523.255-66a Layout 3

2 lag gips i tak dersom behov

 

DWG Detalj

 

SPU 523.255-66b Layout 1

2 lag gips i tak/himling dersom behov

DWG Detalj

 

SPU 523.255-66b Layout 2

2 lag gips i tak/himling dersom behov

DWG Detalj

 

SPU 523.255-66b Layout 3

2 lag gips i tak/himling dersom behov

DWG Detalj

 

SPU 523.255-66b Layout 4

2 lag gips i tak/himling dersom behov

DWG Detalj

Rehabilitering, Tak

 

 

 

Rehabilitering av Tak Layout 1

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

Rehabilitering av Tak Layout 2

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

 

DWG Detalj

 

Rehabilitering av Tak Layout 3

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

 

DWG Detalj

 

Rehabilitering av Tak Layout 4

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

 

DWG Detalj

 

Utvendig isolering av tak

DWG Detalj

 Tak, Nybygg TEK 10

 

 

 

Tak, REI 60, Layout 2

DWG Detalj

 

Tak, REI 60, Layout 3

 DWG Detalj

 Terrasser, Kompakte

 

 

 

Kompakt terasseløsning på trebjelkelag, utlegging av isolasjon

 

 

SPU 525.322.01-212 Layout 1

 

DWG Detalj

 

SPU 525.322.02-233 Layout 1

 

DWG Detalj

 

SPU 525.322.03-61a Layout 1

 

DWG Detalj

 

SPU 525.322.04-61b Layout 1

 

DWG Detalj

 

SPU 525.322.05-61c Layout 1

 

DWG Detalj

 

SPU 525.322.06-62a Layout 1

 

DWG Detalj

 

SPU 525.322.07-62b Layout 1

 

DWG Detalj

 

SPU 525.322.08-62c Layout 1

 

DWG Detalj

 Terasser, Luftet

 

 

 

 Prinsipp for luftede terasser på trebjelkelag

 DWG Detalj

 

SPU 525.324.02-21 Layout 1

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

SPU 525.324.02-21 Layout 2

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

SPU 525.324.02-21 Layout 3

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

SPU 525.324.02-21 Layout 4

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

SPU 525.324.02-21 Layout 5

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

SPU 525.324.04-812a Layout 1

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

SPU 525.324.04-812a Layout 2

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

SPU 525.324.05-812b Layout 1

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

SPU 525.324.05-812b Layout 2

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

SPU 525.324.06-813a Layout 1

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

SPU 525.324.06-813a Layout 2

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

SPU 525.324.07-813b Layout 1

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

SPU 525.324.07-813b Layout 2

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

SPU 525.324.09-822a Layout 1

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj 

 

SPU 525.324.09-822a Layout 2

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj 

 

SPU 525.324.10-822b Layout 1

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

SPU 525.324.10-822b Layout 2

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

SPU 525.324.11-823 Layout 1

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

DWG Detalj

 

 SPU 525.324.11-823 Layout 2

Ved nybygg/rehabilitering i hht TEK 10 skal/må det ved denne løsninge monteres to lag std gips på undersiden

 DWG Detalj